ОСВЕН В ПОСОЧЕНИТЕ  ОБЕКТИ, ПРОДУКТИТЕ АЛЗЕДА И ВИВАЛЕК МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАЯВЕНИ ОТ АПТЕКИТЕ ПРЕЗ  АПТЕЧЕН СКЛАД „СТИНГ“