ЗЕДА ООД

гр.Пловдив, „Тракия“ – 274Б

ОСВЕН В ПОСОЧЕНИТЕ  ОБЕКТИ, ПРОДУКТИТЕ АЛЗЕДА И ВИВАЛЕК МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАЯВЕНИ ОТ АПТЕКИТЕ ПРЕЗ  АПТЕЧНИТЕ СКЛАДОВЕ „СТИНГ“, „ВЕЛЕВИ ФАРМА“